Alltid oppdatert digital brannbok

brannbok.no gir deg full kontroll på at byggverket ivaretar lovens krav med hensyn til brannforebyggende tiltak.

Ferdig utfylt og i aktiv bruk vil Brannboken tilfredsstille dokumentasjonskravet i Forskrift om brannforebygging med veiledning. Brannboken henter automatisk relevant informasjon fra andre steder i FAMAC.

Avvik konverteres til aktiviteter

Når tilsynsrapporten er klar legges denne inn i Brannboken hvor eventuelle avvik registreres. Disse opprettes det igjen aktiviteter på som viser tilsynsmyndighet hvilke planer man har for lukking av avvik.

Unngå dobbeltregistreringer

Brannboken henter relevant informasjon fra andre steder i FAMAC, for eksempel aktiviteter, risikoanalyser og systemer merket med brann. Dette gjør at man slipper unødig dobbeltregistrering.

Alltid oppdatert og ajour

Brannboken inneholder til enhver tid en oppdatert samling av pålagte lover og forskrifter som byggeier plikter å ha tilgjengelig.

Brannbok.no er et samarbeidsprosjekt mellom:

Brannsikkerhet og rådgivning

Sweco tilbyr brannrådgivning til virksomheter innenfor industri, olje og gass, maritim, infrastruktur, energi, security og bygg- og anlegg.

God brannsikkerhet er avgjørende for å beskytte liv, materiell og samfunnskritiske funksjoner. Sweco har et av landets største rådgivermiljøer innenfor brannprosjektering, og lager daglig brannkonsept for alle typer prosjekter.

Brannteknikk bygg- og anlegg

Brannteknikk berører de fleste andre fagdisipliner, eksempelvis bygg, VVS, elektro og akustikk. Vi er derfor opptatt av at hver kunde får skreddersydde løsninger på tvers av ulike fagområder.

Vi har også knyttet nær kontakt med brannfaglige miljøer ved universiteter og høgskoler, slik at kunder og samarbeidspartnere opplever samme fagnivå og branntekniske løsninger, uavhengig av hvor i landet prosjektet foregår.

Rådgivning og prosjektering

Våre branntekniske tjenester dekker blant annet rådgivning og kontroll, brannprosjektering og utvikling av brannkonsept, branndimensjonering for konstruksjoner i stål, betong, tre og kompositt, gjennomføring av risikoanalyser (ROS, RAMS, HAZID, HAZOP) og brannkurs.

Vi bruker beregningsverktøy som FDS, STEPS, ARGOS, Tasef og Autocad/Revit/Archicad.

brannbok.no

I forskrift om brannforebygging stilles det krav til hvilken dokumentasjon som skal foreligge for byggverk. Internkontrollforskriftens §5 stiller krav til dokumentasjon for drift av bygget.

I samarbeid med FDVhuset har vi utarbeidet den digitale løsningen brannbok.no. På denne siden får du informasjon om hvordan du kan ivareta de ulike kravene i forskriften.

0
minutter øvelse
0
kursdeltakere
0
VR brannøvelser

Praktisk brannøvelse med VR teknologi i ditt eget lokale

10 minutter er alt som skal til

VR branntreningen er miljøvennlig, fleksibel og kosteffektiv. Deltakerne setter av 10 minutter i løpet av arbeidsdagen – når det passer – møter til øvelse og returnerer til arbeid umiddelbart etter endt øvelse. 

Alle branner starter i det små og kan – med riktig innsats – slukkes før det blir kritisk. Derfor må alle kunne sette i gang riktig slukking i løpet av de første kritiske minuttene.  Kan dine medarbeidere bruke slokkeutstyret hos dere?  

I 2020 gjennomførte nær 8.000 ansatte til sammen nesten 20.000 VR brannøvelser i norske bedrifter. Tilbakemeldingene er entydige; lærerikt, kosteffektivt og gøy. 

Bestill praktisk slokkeøvelse

Slik gjør vi: Vi avtaler sted og tid.
Dere kaller inn medarbeiderne.

Medarbeiderne setter av 10 minutter til øvelse.

Vi ordner resten
- setter opp VR brannsimulatoren
- Veileder deltakerne gjennom øvelsene
- Registrerer, rapporterer og utsteder kursbevis
- Rydder og takker for oss

Bestill VR slokkeøvelse nå

VR brannsimulator til leie

Gjennomfør praktiske slokkeøvelser selv. Bruk bedriftens eget personell og tren ansatte når det passer dere.

Leieavtalen omfatter:
- Komplett VR brannsimulator
- Standard brannscenarier
- Instruktøropplæring
- Support og online oppgradering

Kontakt oss for leie av brannsimulator

Bestill din egen brann

Real Training har et "bibliotek" med ulike brannscenarier. Dere kan også bestille en egen brann, spesielt utviklet for dere.

Brannscenarier etter dine spesifikasjoner:
Vi kommer til dere og avklarer hva dere ønsker, dokumenterer og blir enige om brannårsak og sted, Så lager vi et utkast, sjekker ut med dere at vi leverer etter forventning og ferdigstiller.

Kontakt oss for mer info

Praktisk brannøvelse - når og hvor som helst

Jeg vil bli kontaktet

Legg inn litt kontaktinfo, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat rundt Brannbok.no