BRUKER FAMAC I FORVALTNINGEN AV NASJONALHELLIGDOMMEN

Publisert

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har nok bedre kontroll enn de fleste. Nå bruker de FDVhusets verktøy til å håndtere de store mengdene dokumentasjon de sitter med.

Etter en anskaffelsesprosess sist høst der de så på flere systemer falt valget på FAMAC. Drifts- og sikkerhetsleder i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Jan Tøndelstrand sier de ønsket seg et system som var enkelt i bruk, men som også hadde de moduler som trengs.

– Vi har håndtert mye i Excel-ark og vært på leting i lang tid etter et FDVsystem, og nå syntes vi det hadde modnet lenge nok. FAMAC har funksjonene som vi ønsket i et FDV-system. Vi er fornøyd med brukervennligheten og hvor enkelt systemet er å bruke. I tillegg ble også prisen fornuftig, sier Tøndelstrand.

Sort belte i brannsikring

Han og kollegene tok systemet i bruk på slutten av fjoråret, og er nå i fasen med å registrere dokumentasjonen inn i systemet.

– Vi startet med IK brann, for å få erstattet systemet vi hadde. På brannsikkerhet er vi veldig foroverlent, det handler om sikring av nasjonalhelligdommen, Erkebispegården og andre umistelige bygninger og gjenstander.

Mens andre byggforvaltere kan dra fordeler av et brannsystem som overflødiggjør fysiske branntilsyn, har Tøndelstrand tvert imot lyst på besøk.

– Vi har et godt samarbeid med Trøndelag brann- og redningstjeneste og alle brigader får årlig spesialomvisning av alle kriker og kroker. Dette er et tiltak for å ivareta beredskap og rask innsats om en hendelse skal oppstå.

Avviker kraftig fra dagens standard

– Hva har vært vanskelig med å forvalte disse bygningene uten et FDV-system?

– Det har egentlig ikke vært noe problem for drifta, men det er jo viktig å dokumentere alt man gjør. Vi ønsker å samle dokumentasjonen ett sted slik at vi kan bygge en lett tilgjengelig historikk. Tilstandsanalyser blir et viktig grep for oss videre, her vil vi flytte over det vi har av eksisterende relevant dokumentasjon, men også ta i bruk systemet til videre registeringer. Og fordi FAMAC er bygget opp etter bygningsdelstabeller så gir det en god struktur og oversikt. Da går man inn med samme verktøy i domen som i det moderne administrasjonsbygget.
– Og da blir det kanskje mange avvik?
– Ja, det er jo store deler av bygningsmassen som avviker fra dagens tekniske standard. Men vi er flinke til å finne de kompenserende tiltakene. For én ting er sikkert – det skal ikke gå på bekostning av sikkerhet, og da spesielt brannsikkerhet.

Mange muligheter

Drifts- og sikkerhetslederen ser frem til å komme videre i arbeidet og ta i bruk flere moduler i det nye FDV-systemet.

– Vi kommer nok til å bruke flere av FAMAC sine moduler i fremtiden. Vi skal blant annet registrere alle tekniske systemer vi har, og det er en stor jobb som kommer til å ta lang tid. Vi vil også utrede bruk av digital tvilling som er en spennende mulighet. Vi har en del 3D-scan allerede, og vil se om disse eventuelt kan gjenbrukes i digital tvilling. Denne teknikken byr på veldig spennende muligheter, ikke bare i forbindelse med teknisk drift, men også i presentasjonen av det vi driver med. Her jobber fremtiden med oss, mener Tøndelstrand.

FAKTA
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har et nasjonalt samfunnsoppdrag knyttet til restaurering og restaureringshåndverk, formidling av sentral norsk historie og utvikling av de nordiske pilegrimsledene til Trondheim/Nidaros.

NDR ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som lå delvis i ruiner etter flere branner i middelalderen. Siden den gang har håndverkere, kunstnere og forskere ved NDR ikke bare gjenreist nasjonalhelligdommen, men også tilegnet seg unik kunnskap om middelalderens byggeskikk og byggemetoder. I 2020 fikk NDR, sammen med 17 andre europeiske bygghytter, plass på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser.

Virksomheten har en aktiv publikumsavdeling som mottar i underkant av 500.000 besøkende hvert år. NDR omfatter også Nasjonalt Pilegrimssenter med overordnet ansvar for pilegrimsledene i Norge og St. Olavs-veiene som europeisk kulturveg under Europarådet.
Virksomheten omfatter rundt 70 årsverk og er en statlig etat underlagt Kulturdepartementet.

Jeg vil bli kontaktet

Legg inn litt kontaktinfo, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat rundt Brannbok.no