Plugger brukerne inn i brannboka med VR-trening

Publisert

Hva med å holde HMS-vennlige brannøvelser som gir brukerne mestringsfølelse, med resultater du kan dokumentere rett inn i brannboka?

Rådgivningsselskapet Sweco har siden tidlig på 2000-tallet tilbudt digitalisert branndokumentasjon på domenet «brannbok.no». Etter hvert som det ble krevende å holde systemet i gang med egne krefter innledet Sweco et samarbeid med FDVhuset om å bruke en versjon av FAMAC som innmat i brannbok-domenet.   

Nå kobles enda en partner på samarbeidet. Real Training benytter visualiseringsteknologi for å holde virtuelle brannøvelser som er så livaktige at det bare er lukta som mangler.

Rett kameraet på mobiltelefonen og klikk på linken som dukker opp, så får du en virtuell mobildemonstrasjon av hvordan øvingsscenarioet ser ut.

Trygge rammer

Du har sikkert deltatt i felles brannøvelser selv, og husker kanskje følelsen der du står i køen av smånervøse arbeidskollegaer klar for å tømme pulverapparatet mot øvingsbrannen. Når det er din tur klemmer du heltemodig inn hendelen på apparatet og håper du ikke dummer deg ut. Etterpå er du sjeleglad det er over, at det blir en stund til neste gang.

Med en visualisert øvelse blir opplevelsen en annen. Brukeren blir stilt overfor ulike brannscenarioer i VR-briller, utstyrt med en «gamecontroller» utformet som det slukkeutstyret det er relevant å øve med.

– Hodet er i virtual reality, hendene er i virkeligheten, sier daglig leder i Real Training, Arve Aasmundseth.

Mestringsfølelse

Via en PC-skjerm ser instruktøren det samme som deltakeren, slik at han kan gi instruksjoner om hvordan oppgaven bør løses. Scenarioene har flere vanskelighetsgrader, alt fra å slukke et branntilløp i tidlig fase, til å stå overfor en situasjon der man må vurdere om slukkeinnsatsen skal fortsette eller om man bør evakuere av hensyn til egen sikkerhet.

– Mens en tradisjonell slukkeøvelse er over på tre- fire sekunder, tar ei økt i VR-miljøet tre til fire minutter. Det gir tid til prøving og feiling i et trygt læringsmiljø, og det gjør at vi får inn mye ferdighetstrening på kort tid. Det vi håper å oppnå er å gi deltakeren en mestringsfølelse som kanskje blir avgjørende for at deltakeren reagerer og handler riktig i en reell situasjon, sier Aasmundseth.

Hodet er i virtual reality, hendene er i virkeligheten, sier daglig leder i Real Training, Arve Aasmundseth.

Før og nå

I tillegg til VR-delen av øvelsen kjører Real Training også en teoridel gjennom nettverktøyet Kahoot, for mange kjent som mobiltelefon-plattform for Quiz.

– Dette er et veldig godt egnet verktøy for mikrolæring. Vi lager spørsmål og små slides, for eksempel med bilder fra lokalet de ansatte jobber i. De kan for eksempel bli bedt om å vise rømningsvegen, hvor slukkeutstyret er, eller svare hvor samlingsplassen ved brann er.

Fordi Kahoot-plattformen ikke bare måler hvor mange som svarer rett eller feil, men også registrerer responstiden, får man en pekepinn på hvor usikkerheten og kunnskapsbehovet er størst.
– Før rapporterte man at x antall mennesker har øvd, og der stansa den gamle rapporteringa. Men vi kan i tillegg si hva de har slukka på, hva de har slukka med, hvor lang tid de brukte, og hvor mange som fikk det til.

Sikrere, billigere og mer effektivt

Forskrift om brannforebygging og Internkontrollforskriftens §5 stiller krav til både byggeieren og den som har rett til å bruke bygget. Ikke bare skal man holde rede på dokumentasjon om selve bygget og dets installasjoner med betydning for brannsikkerhet – man skal også holde rede på at brukerne av bygget kan det de skal.

Avdelingsleder brann i Sweco, Bjarne Vangsnes, sier koblingen mot Realtraining gir en ny grad av ryddighet og kontroll på brannøvelser og brukernes generelle kompetanse på brannfeltet.

– I tillegg ser v at øvelser kan gjennomføres både sikrere, billigere og mer effektivt. I tillegg kommer miljøaspektet ved at man slipper utslipp fra øvingsbrannen og tømming av slukkeapparater. 

Vangsnes mener samarbeidet gjør at de tre partene spiller hverandre gode istedenfor å kjøpe tjenester seg imellom.
– Vi ønsker å senke terskelen for å ta i bruk et slikt system og skape noe sammen som kanskje appellerer til flere ved at kunden opplever Brannbok.no som den «missing linken» de trenger.

Med brannbok.no kan man sove godt om natta. Daglig leder i FDVhuset AS, Eirik Johanssen.

Ett punkt

Daglig leder i FDVhuset, Eirik Johanssen mener samarbeidet mellom de tre aktørene sikrer at brannboka holdes oppdatert på en enkel måte.
– Det som før har vært vanskelig å få til i praksis håper vi å få til gjennom dette samarbeidet, ved at det etableres ett aksesspunkt der man både kan legge inn fysiske ting om bygget, følge opp årshjulet, og dokumentere at man gjennomfører øvelser.

Han understreker at brannforebyggende forskrift slår fast at alt er like viktig: Du skal ha bygget i orden, installasjonene skal ha service og brukerne skal ha opplæring.

Nattesøvnen ivaretatt

– Og med dette samarbeidet trenger man ikke gå noen andre steder for å ha det på stell når det gjelder brann. Med brannbok.no kan man sove godt om natta – og lett kunne svare på de spørsmål man vil kunne få ved tilsyn. Faktisk trenger man ikke ha tilsyn på gamlemåten i det hele tatt, for brannvesenet kan bare logge seg inn i brannbok.no og se hva som er gjort og dokumentert. Der ligger tegninger av bygget, oversikt over hva som er gjort, hva de har øvet på osv. 
– De trenger ikke gå på bygget i det hele tatt. Dette innebærer store besparelser for alle parter, avslutter Johanssen.

Jeg vil bli kontaktet

Legg inn litt kontaktinfo, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat rundt Brannbok.no